ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Monday, February 25, 2013

ರಾತ್ರಿ ಕನವರಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮೊಂಬತ್ತಿ,
ಯಾರಿಗೋ ಅನುವು
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕರಗುತ್ತಿದೆ.
ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ತಾನೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ
ಪಿಸು ಮಾತುಗಳ
ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ....

ಅಹೋ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು
ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚದಂತೆ
ಕಳೆದಿದ್ದೇ,
ಎದೆ ಬಗೆದ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆ,
ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳುವ
ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ
ಮೌನವಾಗಿ
ಕತ್ತಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೆ


ರಾತ್ರಿಯಾಗಸಕೆ
ಅಂಟಿಸಿದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು
ಜಾರಿಬಿದ್ದದ್ದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ,
ತೇಲಲೊಲ್ಲದೇ ಮುಳುಗಲೊಲ್ಲದೇ
ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಅದೇ
ನೀನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋದ
ನೆನಪುಗಳಂತೆ

ಹಗಲಿಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಕೌತುಗಳನ್ನು ಅವುಚಿಕೊಂಡು
ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದ್ದೆ,
ಒಳದನಿಯ ಮರ್ಮರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಕನವರಿಸುತಿದ್ದೀಯ ಎಂದು
ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದರು

ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವ
ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ
ನೀಡುತ್ತೇನೆ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೋ

1 comment:

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ