ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, July 6, 2012

ಯುದ್ಧ


ಬಂದೂಕುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತು
ಬಿದ್ದಿದ್ದವು
ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಹೆಣಗಳ
ನಡುವೆ

ಗೆದ್ದವರ ಕೇಕೆ ಸೋತು
ಅಳುತಿತ್ತು
ಸತ್ತವರ ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಕೂಗು
ನೂರ್ಮಡಿಸುತಿತ್ತು

ರಣ ಹದ್ದುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ
ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ತಿನ್ನಲು,
ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಂಪು ರಗುತ.
ರಕುತ ಮಜ್ಜನಗೈದ ಗುಂಡು

ಕೊಲ್ಲುವಾಟವ ನೋಡಿ
ತಿರುವಿದ ಹುರಿ ಮೀಸೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ರವಿಕೆಗಳ
ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣ ಶಾಪ,

1 comment:

  1. ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಶೀಲ ಕವಿತೆ.ರಣ ಹದ್ದುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ
    ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ತಿನ್ನಲು,...ಈ ಸಾಲುಗಳು ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವವು.ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುವ ಕವಿತೆ.

    ReplyDelete

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ