ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, April 13, 2012

ಮಣ್ಣು-ಮೌನ

ಎದೆಯೊಳಗೆ ತುಸು
ಮೌನ,
ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದ
ಹೃದಯಕೂ,

ತಂಬೂರಿಯ
ತಂತಿ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ
ಯಾರಾದರು
ಮೀಟಿಯಾರೆಂದು,
ಕಣ್ಣ ಮಿಟುಕಿಸುವರಿಲ್ಲ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ
ಮೀಟುವವರು..

ಕಿವಿಸತ್ತವನಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು
ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆ,
ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ
ಒಡಲು
ಯಾರದೋ ಬೆಚ್ಚಗಿನ
ಭಯಕೆ.

ಸ್ವಾರ್ಥವಿದೆ
ಮೌನಕೆ
ಹಿಡಿ ಮರುಕವಿದೆ,
ಎಲ್ಲವನು
ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತು
ಸರಕಾಗಿದೆ.
 ಸತ್ತವರ ನೆರಳಂತೆ
ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ

1 comment:

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ