ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, July 17, 2010

ನಾವು ಮಳೆಯಲಿ ತೋಯ್ದದ್ದು


ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದೆವು
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ತರಗೆಲೆಗಳು
ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ
ತುಪು-ತುಪುನೆ ಉದುರಿದವು,
ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದೆವು,
ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು
ಹೆದರಿ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲೆ
ಹಾಗೆ ಅವುಚಿಕೊಂಡಳು,
ಮಳೆ ಬರಬಹುದೆಂದು
ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ,
ಹನಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಯಿಸಿದವು,
ಅವಳು ಮಳೆರಾಯನ
ಬಯ್ದುಕೊಂಡಳು,
ತುಂತುರು ಮಳೆ,
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು
ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೆ ಸಲಾಮು ಮಳೆರಾಯನಿಗೆ
ಹಾಕಿದೆ.......

1 comment:

  1. ಪ್ರವರ
    ಮಳೆರಾಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯಲೇ ಬೇಕು ಬಿಡಿ.. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಲುಗಳು.

    ReplyDelete

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ