ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, March 6, 2013

ಗೌತಮನ ಘಾಟುವಾಸನೆ

ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳು
ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳು
ಜೇಡರಬಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನುಗ್ಗಿದ್ದ
ಧೂಳು,
ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೊಷ್ಟು
ನೋವ ಮುಚ್ಚುವ ಕತ್ತಲು,
ಹಿಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ
ತೂರಿದಂತೆ ಬೆಳಕು, ಸುತ್ತಲೂ

ನನ್ನನ್ನೇ ದುರುಗುಟ್ಟುತಿದ್ದ
ನೆರಳುಗಳೇ
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ
ಪಿಸುನುಡಿದಂತೆ ಧೂಳ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ
"ಸತ್ತರೆ ಮಣ್ಣ ಸೇರುತ್ತಾನೆ
ಕೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡುವ
ಬೂದಿಯಾಗಲಿ ಮೂಳೆ"

ಬಾಗಿಲ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ
ತೂರಿ ಬಂದ ತಂಡಿ ಗಾಳಿ
ಎದೆಯ ಬೆವರ ಬೆನ್ನ ನೇವರಿಸಿದ
ಸಾಂತ್ವಾನ,
ಜೊಲ್ಲು ಇಳಿಸುತ್ತಾ ಅಡಗಿದ್ದ
ಜೇಡರ ಹುಳದ ಬಲೆ
ತೊಟ್ಟಿಲಂತಿತ್ತು,
ಬಿದ್ದವರ ದನಿಯೂ ಕೇಳುತಿಲ್ಲ
ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು.

ನಾನಿನ್ನು ಮಲಗಿಲ್ಲ
ಮಾತುಗಳ ಪೀಕಲಾಟಕ್ಕೆ
ಶರಣಾಗಿ,
ಮೌನವಹಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ
ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳ ದಟ್ಟ ನೋಟ
ಹರವಿದ್ದೇನೆ,
ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಗುರಿ ಕೋವಿ ಹಿಡಿದು
ನಿಂತವರೆಡೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ತೂರಲು
-ಪ್ರವರ ಕೊಟ್ಟೂರು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ