ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, March 27, 2013

ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಬಸಿದವರ ಮುಖಗಳ


ಎಷ್ಟು ಚಂದವಿದೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಅರಮನೆ!
ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರದ ಕಮಾನಿನ ಸುತ್ತ
ಹೂವು ಬಳ್ಳಿಯೂ ಇದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ  ಕ್ರೀಮು
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ತಾನೆ;
ಗೋಡೆಗಂಟಿಸಿದ ಫಳಗುಡುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡು
ಬಿಂಬ ನಿನಗೇನೊ ಹೇಳಬಹುದು.

ಎದೆ ಬಿರಿದ ತಲ್ಲಣಗಳ
ಬಾಚಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಬವಿದು,
ಬೆರಳುಗಳ ಸೋಕಿಸಬೇಡ
ಕೆಂಪು ರಗುತ ಅಡರೀತು ಗೆರೆಗಳ ನಡುವೆ
ಕಣ್ಣಿನ ಗಡಿ ಮೀರಿದರೆ
ಹನಿಯುತ್ತದೆ ಕೆನ್ನೆ ತೋಯುವಂತೆ;
ಯೋಚನೆ ಮಾಡು!
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಸಿದಿಟ್ಟು
ಒಳಗೆ ಬಾ
ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸುವುದಿದೆ,
ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿಬಿಡು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಟಕವಾಡಲಿ

ಬಡಿವಾರದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬಳಿದಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳು
ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿವೆ ತಾನೆ,
ಬೆಳಕು ಚೂರು ತಗ್ಗಬೇಕು
ನಾನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ,
ಬಣ್ಣ ಬಸಿದವರ ಮುಖಗಳ:
ಮೊಂಬತ್ತಿಯೂ ಕರಗುತ್ತಾ
ಅಳುತ್ತದೆ,
ಅದು ಯಾವಾಗಲೋ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಕತ್ತಲ ಜನರ ದನಿಯ;

ನೋಡಬೇಕೆ ಆ ಜನರ???
ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚು,
ನೋಡು ಈ ಮಜಬೂತಾದ ಮಹಲನ್ನು,

ಅವರದೇ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು,
-ಪ್ರವರ
No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ