ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Monday, January 28, 2013

ಜುಟ್ಟು ಜನಿವಾರಗಳನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಸೂತಕ
ಹಿಡಿಸಿದವರೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ
ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹುರಿ ಮೀಸೆ ತಿರುವುತ್ತಾ...

ಮಂದಿರ-ಮಸಿದಿ-ಚರ್ಚುಗಳ
ದೇವರುಗಳನೆಲ್ಲಾ ದಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆಗಳ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ,
ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ,
ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರ ಕಡಿಯುತ್ತಾ.

ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಏ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರು,
ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ನೋಟುಗಳೆಣಿಸುತಿದ್ದವರು...
ಹೊರಗೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪಿಸುರುಗಣ್ಣಿನ ಮುದುಕರು, ಬಿಳಿಸೀರೆ ಹೆಂಗಸರು,
ಕಾಲುಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅವರು ಇವರು....

ಇದು ಈಗಿನದಲ್ಲ!!
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೆ ಆಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು
ಬ್ರಿಟೀಶರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಿನಿಂದ,
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಧುನದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು
ಜುಟ್ಟು ಜನಿವಾರಗಳನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ
ಏನಾದರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು.

ನಾವೆಷ್ಟು ಮುಗ್ಧರೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ತಂದು ಕೂರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಬೆನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಚಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಬಾಸುಂಡೆ ಬರಿಸೆಂದು
ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ,
ಮತ್ತೆ
ಹಸಿವಿಗೆ ಮೂಳೆಗೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ.
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ