ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, January 2, 2013

ಲೊಚಗುಡುತಿತ್ತು ಬಾಯ್ ಬಿರಿದ ಹಲ್ಲಿ


ಬಿಸಿಲನುಸಿರಾಡುತ್ತ
ಬದುಕುತಿಹ ನನ ಭೂಮಿ,
ಹಸಿದ  ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೂಗ
ಮಾರ್ದನಿಸಿದೆ,
ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲಿ
ಕೆಂಪು ರಕುತ ಹಿರಿ
ಮೆರೆದವರ ತೊಗಲನ್ನೆ
ಉಣಬಡಿಸಿದೆ,

ಒಣಗಿದೆದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹುಡುಕಾಟ
ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಣದಿಹ
ಮುಳ್ಳಬೇಲಿ,
ಬಡಕಲೆದೆಕೂಸು
ಮೊಲೆಹಾಲಿಗಳುವಾಗ
ಲೊಚಗುಡುತಿತ್ತು
ಬಾಯ್ ಬಿರಿದ ಹಲ್ಲಿ

ಮೂಳೆ ಕಡಿಯುತಲಿದ್ದ
ನಾಯ ಬಾಯೋಳ ಜೊಲ್ಲು
ನಗುತಿತ್ತು ಬರಿಕೆರೆಯ
ಕುಹಕವಾಡಿ,
ಹುಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲುಗಳು
ಜೀವಂತ ಮಸಣಗಳು
ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತವರು
ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಡಿ

ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು
ಕೆಂಪು ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯು
ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ
ನಾವೆ ತಾನೆ,
ತಣಿದರೂ ತಣಿದೀತು
ಬಯಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರೀತು
ಮರೆತು ಬಿಡು ಭೀಕರ
ಕಪ್ಪು ನಿನ್ನೆ
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ