ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Sunday, December 30, 2012

ಅರಸಿಕ ದಂಡೆ

ಮರಳ ಮೇಲೆ
ಕೊರೆದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ
ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅಳಿಸಿದವು,
ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು,
ಯಾರ ಯಾರದ್ದೋ
ನೆನಪುಗಳ ಅಚ್ಚಂತಿದ್ದವು,
ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೇ
ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ!

ಪಾಪ,
ಅಲೆಗಳದೇನು ತಪ್ಪು
ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟಿರಬಹುದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ಕರಗಿ ಹೋಗಿ
ಕಾಲಗಳೇ ಗತಿಸಿದರೂ
ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ.
ತನಗಿರದ ಆ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಮರಳ ದಂಡೆಗೇಕೆ?

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೂ
ಇಬ್ಬರದೂ ಏಕಾಂತವೇ,
ದಂಡೆ ಯಾರದೋ ನೆನಪಲ್ಲಿ
ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ,
ಅಲೆ ವಿರಹಕ್ಕೆ
ಆಗಾಗ ದಂಡೆಯತ್ತ
ನುಲಿಯುತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತದೇ
ಚುಂಬಿಸುತ್ತದೆ
ಆಗಲೂ ಅಲುಗಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂರುವ
ದಂಡೆಗೆ ಅರಸಿಕ ಎನ್ನಬೇಕೋ
ಏಕಾಂಗಿ ಎನ್ನಬೇಕೊ
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ