ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, October 6, 2012

ನದಿಯ ದಂಡೆಯೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆಯೂ

ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇಕೆ ನಿಂತಿರುವಿ ನಲ್ಲೆ,
ನಸುಕಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನೇ
ಹುಡುಕಿ ಬೆವರು ಹರಿದು
ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡರಿದೆ
ಈಗ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ
ತಣ್ಣಗಾಗಿಹೆ,

ತಂಗಾಳಿಯ ಪಿಸುಮಾತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆಯೇನು
ನನಗೇನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ,
ನೀ ಎದುರಿಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ
ಎದೆ ಬಡಿತವೇರಿ
ಕಿವಿ ತಮಟೆಗಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದೆ,

ಮಳೆ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯಿತು
ಹನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ,
ಹೋ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವೆಯೇನು
ಅದಕ್ಕೇ ನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳು ನಗುತ್ತಾ ತೇಲುತ್ತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿಯಂತೆ.

ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನೊಂಚೂರು ಮಿಟುಕಿಸು
ಅಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ದೃಷ್ಟಿಯಾದೀತು,
ಹುಬ್ಬ ತೀಡಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆಗೂ ಸಹಿತ,

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಳು
ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ,
ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮೀನುಗಳು
ಬೆರಳ ಚುಂಬಿಸಲು ಹೋಗಿ
ಆಯಾತಪ್ಪಿ ನುಂಗಿರಬೇಕು,

ಇಲ್ಲೇಕೆ ನಿಂತಿರುವೆ ನಲ್ಲೆ
ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ
ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
-ಪ್ರವರ


No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ