ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, October 27, 2012

ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ


ಹೂ ನಗಿಯ ನಲ್ಲೆ
ಬೀರುತ್ತ ನಗಿಯ
ದಾರ್ಯಾಗ ಯಾಕ
ನಿಂತಿ,
ರೇಶಿಮಿಯ ಲಂಗ
ಗಿಳಿ ಹಸಿರ ದಾವಣಿ
ರವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ
ಮರೆತಿ,


ಮೈಯ್ಯಾಗ ರಂಗು
ತುಂಬ್ಯಾನ ಚಂದ್ರ
ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಕ
ಕಲೆಸಿ
ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳ
ತಿದ್ದಿ ತೀಡ್ಯಾನ
ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸುಬ
ಬಳಸಿ

ಹಾಗಲದ ಬಳ್ಳಿ
ನಾಚ್ಯಾವ ನಿನ್ನ
ಬಳುಕ್ಯಾಡೊ ಸೊಂಟ
ನೋಡಿ,
ಹೊಕ್ಕಳದ ಕೆಳಗೆ
ಜಾರೈತಿ ಡಾಬು,
ತುಂಬ ನುಣುಪು
ತೀಡಿ.

ಕೆಂದುಟಿಯ ಮ್ಯಾಲ
ಸವರೈತಿ ಜೇನು
ಸವಿಯಾಕ ಬಿಡೆಲೆ
ಹುಡುಗಿ,
ಏರುಸುರು ಬಿಡುತ
ನಿಂತೀನಿ ನಾನು
ಕಾಯುತ್ತ ನಿನ್ನ
ಕೆಣಕಿ
-ಪ್ರವರ

1 comment:

  1. ಒಹ್ ಒಹ್... ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತಿ.... ಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ....

    ReplyDelete

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ