ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Sunday, March 18, 2012

ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೈಲ್
ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಲ್ಲಿನಲಿ
ಸಿಮೆಂಟಿನ ಗಾಂಧಿ ಅದೇ
ಮಾಸಲು ನಗು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ,
ಪಕ್ಕದ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಬಿದ್ದು
ಮೊಂಡಾದ ಮೂಗನ್ನೂ....

ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು
ಪಾಪ ಗಾಂಧಿಯ ತಲೆ ಎಂದು,
ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಗುರುತಿಗೆ
ಯುವಕ ಮೋಹನದಾಸ,
ಹಿಂದಿನ ಆಗಷ್ಟ್ ಹದಿನೈದರ
ಒಣಗಿದ ಹಾರ ಇನ್ನೂ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ,

ಹಮಾಲಿಗಳ
ಮಧ್ಯಾನದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ
ತಂಪು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾಗವಾಗಿದೆಯಾದರೂ
ಸುತ್ತಲೂ ಉಗಿದ ತಂಬಾಕಿನ
ರಂಗೋಲಿ.....
ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಇಸ್ಪೇಟಿನ
ಎಲೆಗಳೂ.....

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ನಗುತಿದ್ದಾನೆ,
ಎಲ್ಲರೂರಿನ ಸರ್ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ,
ಹಳೆ-ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲೂ,
ನಗುತಿದ್ದಾನೆ ಗಾಂಧಿ
ನಗುತಿದ್ದಾನೆ.

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ