ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Thursday, August 12, 2010

ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ....


ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಬ್ಬರು ಇಹರು
ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಫ್ಟವೇರು ಉದ್ಯೋಗಿ
ಮದುವೆಯಾಗಿ
ಚೆಂದದೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಹನು
ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬುಸ್ಯಿಯಾಗಿದ್ದನೆ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು
ಮರುಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆಯಷ್ಟೆ

ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆತ್ತವರು
ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು
ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತಾ,
ನೇರವಾಗಿದ್ದ ಬೆನ್ನು
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಂತೆ ಬಾಗುತಿಹುದು

ತಿಂಗಳು-ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣ
ಕಳಿಸಿ ಸರಿಮಾಡುವರು
ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ತೋರಿದ
ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಗೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುತಿದ್ದೇವೆ
ಸಾಯಲಾರದೇ............

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ