ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, July 17, 2010

ಸಿಡುಕುತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲಉರುಳುತಿಹವು ದಿನಗಳು
ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ

ಹಳೆಯ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ಭೂಮಿಯೊಡಲ ಸೇರುತಿಹವು,
ಹೊಸತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಡಲಿಂದ
ಸೇರುತಿಹವು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ
ಮಡಿಲಿಗೆ ಅಳುತ್ತಾ.

ಮರದ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಆಳ ಸೇರುತಿಹವು
ಯಾರೀಗೂ ಕಾಣದಂತೆ,
ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲಾ
ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಹಸಿರಾಗಿ,
ಇನ್ನೋಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಿ
ಈಗ-ಈಗೀಗ ಸೊರಗುತಿವೆ
ಕಾಲನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮರುಗಿ.

ಮೋಡಗಳ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ
ಉದುರಿದ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು
ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತಬ್ಬುತಿವೆ
ಸುಂದರಿ ವಸುಂಧರಿಯ

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಹೋಡೆತಕ್ಕೆ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲ
ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ,

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ