ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Thursday, March 25, 2010

ನೀ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ


ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗಿನಿಂದ
ಮನಸು ಮಂಕಾಗಿ ಹೋಗಿಹುದು
ಸುಂಕ ಕೊಡಲೊಲ್ಲದು ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಮುನಿಸುಗಳಿಗೆ

ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ನನ್ನ ನೆರಳೂ ನಿನ್ನನೇ ಬೇಡುತಿಹುದು
ಅದಕಾಗಿ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೆರಳು
ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಹುದು

ನಾ ಬರೆಯುತಿಹ ಕವನಗಳು
ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳದಂತಾಗಿವೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ
ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿವೆ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ