ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, March 9, 2010

ಪ್ರೇಮಿಯ ಶಾಯರಿಗಳು


1.ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ನಡೀಬೇಕು
ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸಿ ನನಗ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೋಡಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರ
ಕರಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ದಾತಂತ
ಹೆದರ್ಕಿ ಐತಿ ಮನದಾಗ

2.ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಡ್ರ ಸಾಕು
ಮನಸು ಹಂಗ ಹಾರಾಡ್ ತೈತಿ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನ್ ನನ್ನ
ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ
ಜೀವ ಹಂಗ ಸತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ

3.ಕೆರಿ ದಡದಾಗ ಕುಂತು
ನಿನ ದಾರಿ ಕಾಯಕತ್ತಿದ್ದೆ
ಕೆರಿ ನೀರಾಗಿನ್ ಅಲೀಗುಳು
ಆಕಿ ಹೆಂಗೈದಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದವು
ನಾನು ಜಾವಾಬ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ

4.ನಿನ್ನ ಕೆಂಪ್ ತುಟಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವ ನೆನಪಾಗ್ತೈತಿ
ದುಂಬಿ ಬಂದು ಅದರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಾಗ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗೆ ನೋವಾತೇನ ಅನಸ್ತೈತಿ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ