ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, March 2, 2010

ತಾಯಿ


ಒಡಲೊಳಗೆ ಅವಿತು
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಕೈ ಕಾಲುಗಳಾಡಿಸಿ
ಒದ್ದಾಡುತಿದ್ದೆ
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೋವ
ಕೊಡುತಿದ್ದೆ
ಆದರೂ ಅಮ್ಮ
ಬಯ್ಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ
ನಗುತಿದ್ದಳು,
ಒಳಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಆಕಳಿಸುತಿದ್ದೆ
ಹಾಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡುತಿದ್ದೆ
ಅಮ್ಮ ಜೋಗುಳ
ಹಾಡುತಿದ್ದಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ.....
ಅಲ್ಲೇ ಅಳುತಿದ್ದೆ
ಅಮ್ಮ ಸಂತೈಸುತಿದ್ದಳು
ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ....
ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿ
ಇವಳಂತೆ, ಕಷ್ಟ-ನೋವು
ಗಳೆಲ್ಲವ
ಸಹಿಸಿ ಸಲಹುವ
ದೇವರು ತಾಯಿ

1 comment:

  1. good. livelyness and command on words are too nice

    ReplyDelete

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ