ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Thursday, January 17, 2013

ಮತ್ತದೇ ಬಿಂಬ


ನಿನ್ನೆಗಳು ಹರಿದಿದ್ದವು,
ಒಂದಷ್ಟು ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿ
ನಗುತ್ತಾ ಬದುಕುತಿದ್ದೇವೆ,
ತೇವವಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳ
ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು,
ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ

ಅಜ್ಜಿ ಹೊಲಿದಿಟ್ಟ ಕೌದಿಯಂತೆ
ಚೂರು ವಾಸನೆಯಿದ್ದರೂ
ನಾಳೆಗಳ ಚಳಿಯ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಬಹುದು

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಥೆಗಳ ಹೆಣೆದಿಟ್ಟು
ಕನಸುಗಳ ಆಸೆಗೆ ಜೊಲ್ಲು ಇಳಿಸುತ್ತಾ
ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ
ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ
ಜೇಡವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ,
ಮತ್ತದೇ ಕತ್ತಲು
ಮತ್ತದೇ ರಾತ್ರಿ
ಹೊಸತಿರಬಹುದು ನಾಳೆ
ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ
ನಿರಾಳ,

ಮತ್ತದೇ ಹಾಳು ಮುಖ
ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂತೆ,
ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಜಿನೊಳಗಿನ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೊಬ್ಬು ಮೊಬ್ಬು
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ